அனைத்திந்திய ஆசிரியர்ப்பேரவை மற்றும் ஆசிரியர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் அனைவருக்கும் சரஸ்வதிபூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்துக்கள் மாநில பொதுச்செயலர் பாபு மற்றும் மணிகண்டன் ,யோகநாதன் மற்றும் நர்மதா

அனைத்திந்திய ஆசிரியர்ப்பேரவை மற்றும் ஆசிரியர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் அனைவருக்கும் சரஸ்வதிபூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்துக்கள் மாநில பொதுச்செயலர் பாபு மற்றும் மணிகண்டன் ,யோகநாதன் மற்றும் நர்மதா

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply